SOSTENIBILITAT


Pedalar sense deixar empremta.

Un dels objectius del projecte és conservar el territori on es desenvolupa, on vivim. És per això que la Fera Pyrenees Mountain Gravel es construeix sobre diversos eixos: bicicleta, transport públic, economia local, reducció d'impactes i compensació del CO₂ generat.

Bicicleta com a mitjà de transport que permet gaudir de l'entorn lluny de presses, sorolls i fums. Impuls del cicloturisme com a model de turisme, desestacionalitzat, de baix impacte i lluny de massificacions.

Incentivar el transport públic com a accés prioritari a la ruta. El tren com a vehicle per arribar als Pirineus.

Potenciar l'economia local i els seus productes. Un turisme lligat al territori on es desenvolupa, respectuós amb habitants i normatives.

Reducció de materials i impactes. Prioritzarem els formats digitals. Una ruta que no requereix serveis extra imprescindibles per realitzar-se.

Compensacions econòmiques per a tots aquells serveis que generin emissions de CO₂. Els serveis de Taxi i de Transport de material tindran un cost extra de 0,023 euros/km*.

*Dada obtinguda a partir de les emissions de CO₂ eq d'un cotxe gran de benzina( 0,43 kg CO₂ eq/ km) (Base de dades: Ecoinvent 3 // Mètode de càlcul: Recipe Midpoint Individualist 1.0.4) i el preu mitjà del CO₂ al mercat internacional l'any 2021. (53,55 euros/TCO2 ) (www.sendeco2.com)

Els ingressos generats en aquest concepte es destinaran a l'Escola de Pastors de Catalunya espai de formació de pastors/es en ramaderia extensiva i de muntanya.

La ramaderia extensiva fixa població, permet crear un territori mosaic que millora la biodiversitat i ajuda a reduir la possibilitat de grans incendis forestals, a més de reduir el consum d'adobs artificials i ajuda a mantenir els embornals de carboni.